office @ xyz.bg    02 9801111

Структурно кабелни системи

В XYZ предлагаме проектиране и инсталации на цялостни структурно кабелни системи за компютърни мрежи, телефони и системи за сигурност, включително СОТ, пожароизвестяване и видео наблюдение.

Изграждаме комуникационна инфраструктура на Вашия офис, като гарантираме надеждност на окабеляването и качество на асоциираните хардуерни устройства.

Сървърни помещения

XYZ предлага проектиране, изграждане и поддръжка на сървърни помещения и рак шкафове, следвайки наложените международни стандарти и нормативи за качество.

Избираме модерни решения, спрямо Вашите нужди, които включват планиране спрямо увеличението на работни места във Вашата организация; избиране на оптимално пространство, спрямо неговите характеристики; изграждане на климатична и електрическа инсталация, аварийна система и СОТ.

Безжични мрежи

XYZ изгражда безжични мрежи, гарантиращи качествена връзка между Вашите хардуерни устройства.

Безжичните мрежи освобождават Вашия офис от ненужните кабели, като същевременно запазват качеството, ефективността и сигурността на свързаното оборудване.

Този тип мрежово осигуряване позволява и свързването на оборудване на места, в които инсталацията на традиционни кабелни системи е трудно или невъзможно.

Слаботокови инсталации

Услугите ни включват и проектиране, инсталиране и поддръжка на слаботокови инсталации за Вашите СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, домофони и други системи, изискващи ниско напрежение.

XYZ гарантира сигурност и надеждност на услугата, както и качество на предоставяното от нас оборудване, включващо комутационни и разпределителни табла, UPS системи и други.