office @ xyz.bg    02 9801111

IT мениджмънт

 • Цялостна стратегия
 • Оптимизация на разходите
 • Управление на проекти
 • IT консултации
 • IT сигурност
Научи повече

IT системи

 • Администриране и поддръжка
 • Хардуерен сервиз
 • Облачни услуги и виртуализация
 • Реакция при инциденти
 • Хостинг
Научи повече

Инфраструктура

 • Структурно кабелни системи
 • Сървърни помещения и шкафове
 • Безжични мрежи
 • Слаботокови инсталации
Научи повече

Телефония

 • VoIP сървъри и централи
 • Кол центрове
 • Конферентни системи
Научи повече

Сигурност

 • Видеонаблюдение
 • Сигнално охранителна техника
 • Контрол на достъпа
 • Пожароизвестяване
Научи повече

Мултимедия

 • Аудио системи
 • Видео системи
 • Телевизионни системи
 • Конферентни зали
Научи повече