office @ xyz.bg    02 9801111

Цялостна стратегия

XYZ предлага осъществяване и управление на цялостна IT стратегия, която води до оптимизация на технологичните ресурси в съответствие с потребностите и приоритети на бизнеса Ви.

Управлението се изразява в планиране, организиране и управление на всички процеси свързани с информационните технологии в организацията Ви

Като от гледна точка на материалните инвестиции се включват компютри, сървъри, мрежово оборудване и софтуер.

Оптимизация на разходите

XYZ изгражда стратегия за оптимизация по отношение на капиталовите и оперативни разходи за информационни технологии.

Подготвянето на анализа и плана за действие, както и внедряването на промени се извършва в пряко и постоянно взаимодействие с клиента.

Този тип услуга може да се включи в рамките на абонаментно IT обслужване, като гарантираме запазване на качественото функциониране на всички системи.

Управление на проекти

XYZ предлага управление на проекти по внедряване на различни високотехнологични хардуерни и софтуерни решения.

В процеса на работа по проекта ние отговаряме за инсталацията и разработване на процедури при използването на новозакупената техника и софтуер.

Поставяйки на първо място нуждите на Вашият бизнес, основната ни цел е да намалим техническото време за комуникация между участващите в проекта отделни звена.

IT консултации

XYZ предлага и индивидуални консултации на своите клиенти, по време на които се установяват конкретните приоритети за развитие и проблемни области с сферата на информационните технологии, компютърната и физическата сигурност и други.

След анализ на събраната информация се предлагат възможни хардуерни и софтуерни решения, съобразени с приоритетите, възможностите и нуждите на клиента.

IT сигурност

XYZ предлага и осъществяване на цялостна стратегия за защита на информационните технологии. По този начин се подпомага непрекъсваемостта на бизнес процесите, централизирано управление и оптимизиране на ресурсите.

IT сигурността на Вашата организация е от ключово значение и предпазва Вашата информация от недобронамерен достъп, външни и вътрешни атаки, които биха могли до доведат до финансови загуби.