office @ xyz.bg    02 9801111

Администриране и поддръжка

В XYZ предлагаме пълно обслужване, поддръжка и управление на вашите компютърни системи.

Инсталираме, конфигурираме и управляваме Вашия хардуер и софтуер, като оптимизираме използваните ресурси, изпълнението и сигурността на тези системите спрямо нуждите на Вашия бизнес.

Основният начин за предлагане на тази услуга е под формата на месечен абонамент.

Хардуерен сервиз

Предлагаме пълна поддръжка, диагностика и сервиз на Вашите компютри,сървъри и периферно оборудване.

Инсталираме, асемблираме и тестваме изправността на Вашите хардуерни устройства.

Работим с най-добрите производители на хардуер в областта на информационните технологии, като гарантираме удължаване живота на Вашата техника.

Облачни услуги и виртуализация

Облаците и виртуализацията Ви дават възможност да намалите зависимостта от сървърен и компютърен хардуер, без да се нарушава ритъмът на работа на Вашите служители.

Получавате повече контрол и гъвкавост при управлението на Вашите системи, намалявайки разходите си и увеличавайки сигурността на Вашата IT инфраструктура.

След пълна оценка на нуждите на нашите клиенти, предлагаме изцяло персонализирана и оптимизирана услуга.

Реакция при инциденти

При подписване на абонаментен договор за обслужване, може да получите 24 часова реакция при инциденти, влияещи на процесите във Вашата организация, включително проблеми със софтуер, компютри, сървъри, мрежовото оборудване,  телефония,  СОТ и видео-наблюдение.

Екипът ни реагира незабавно за отстраняването на проблеми, предизвикани от аварии, токови удари, природни бедствия, хакерски атаки, човешки грешки и други.

Хостинг

В XYZ можете да получите корпоративен хостинг за уебсайтове, електронна поща и други Интернет услуги, защитени от хакерски атаки.

Саботаж, промишлен шпионаж, кражби на фирмени данни и конфиденциална информация, независимо от причината, кибер атаките растат постоянно.

Ние можем да ви предоставим адекватно корпоративно решение за вашите сървъри.