office @ xyz.bg    02 9801111

Аудио системи

XYZ изгражда интегрирани висококачествени аудио системи в съответствие с Вашите цели. Услугата е персонализирана и може да включва анализ на помещенията, създаване на проект за изграждане на аудио система, осигуряване на хардуерно оборудване.

Предлагаме различни видове високоговорители, колони, суббуфери, аксесоари и други, които комбинираме в цялостна система според Вашите нужди.

Видео системи

XYZ осигурява цялостно хардуерно решение при изграждане на персонализирани видео и информационни системи за офиси, хотели, училища и клубове.

Услугата включва предварителен анализ, създаване на проектно предложение, доставка на оборудване и осъществяване на услугата.

Предлагаме Ви цялостни решения включващи окабеляване, монитори, телевизори, сървъри и други.

Телевизионни системи

XYZ изгражда сателитни и кабелни телевизионни системи, съвместими със съответния телекомуникационен оператор.

Предлагаме консултиране относно най-подходящото телевизионно решение за Вашия хотел или офис.

При подписване на комплексен абонаментен договор за нашите услуги получавате поддръжка и отстраняване на проблеми, възникнали в следствие на човешка грешка, токови удари, аварии, природни бедствия и други.

Конферентни зали

XYZ предлага проектиране и изграждане на модерни конференти зали за бизнес срещи, тренинги, обучения, семинари и конференции. Предлагаме пълно съвременно оборудване, от аудио и видео системи, предлагащи възможност за провеждане на видеоконференти връзки и уебинари, до интерактивни дъски и проектори.

Проектът се съставя по задание на клиента и в съответствие Вашите нужди, целите на използване и типа бизнес.