office @ xyz.bg    02 9801111

Видеонаблюдение

В XYZ предлагаме пълно планиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение за вашия офис, склад, цех, хотел и други.

Доставяме пълен асортимент аналогови и IP DVR устройства и камери. Изграждаме и предлагаме оборудване за центрове за видеонаблюдение и мониторинг.

Сигнално охранителна техника

За сигурността на Вашият бизнес предлагаме планиране, доставка и инсталиране на сигнално охранителна техника.

Работим с най-добрите производители на контролни панели, клавиатури, датчици, модули, сирени, магнитни контакти, акумулатори, устройства за периметрова охрана, кабели и аксесоари.

След анализ на типа бизнес, приложението на охраняваният периметър и неговите характеристики, предоставяме възможност за избор на различни решения.

Контрол на достъпа

Основните приложения на системите за контрол на достъпа са повишаване на сигурността на Вашата сграда или определени зони и помещения в нея, както и контрол на влизането и излизането на Вашите служители.

В XYZ предлагаме планиране и изграждане на персонализирани системи за контрол на достъпа с централизирано управление за офиси, офис сгради, гаражи, сървърни помещения и други.

Пожароизвестяване

XYZ предлага на своите клиенти цялостно обслужване в сферата на пожароизвестяването, включително планиране, доставка и инсталация.

В случай, че разполагате с изградена система, ние можем да ви предложим диагностика, поддръжка и сервизиране съгласно законовите изисквания.

След инсталация предлагаме и обучение на Вашия персонал в съответствие с нормативните актове.