office @ xyz.bg    02 9801111

VoIP сървъри и централи

XYZ изгражда системи, поддържащи гласова комуникация и мултимедийни сесии през IP мрежи. Така наречената IP или интернет телефония драстично намалява разходите спрямо традиционна телефония и е много по-надеждна.

Нашите VoIP решения напълно заместват обикновените телефонни централи, като можем да създадем напълно безжична телефонна мрежа, която ви позволява да се разхождате на територията на Вашата организация, дори и при големи обекти.

Call центрове

XYZ предлага софтуерно и хардуерно обслужване, включващо проектиране, изграждане и поддръжка на кол центрове.

Предоставяме решение включващи интерактивна система за гласови отговори, мониторинг на приетите обаждания, записване на разговорите, анализ на данните и други.

Конферентни системи

XYZ изготвя цялостни решения за видео и аудио конферентни системи, включващи софтуерно и хардуерно осигуряване.

Решенията са различни, в зависимост от броя участници, качеството на видео изображението, следене на активния участник и други.

По отношение на хардуерните устройства доставяме различни видове камери, монитори, микрофони и високоговорители.